هانس لوکاس کایزر

استاد تاريخ مدرن دانشگاه زوريخ؛ ٢٠١٨- ٢٠١٤، همکار « شوراي پژوهش استراليا » وابسته به دانشگاه نيوکاسل (NSW)، از جمله کتاب هاي او عبارتست از : « نزديک ترين شرق، هزاره گرايي آمريکا و ماموريت در خاور ميانه (٢٠١٠)، « ترکيه در دوران ملي گرايي » (٢٠٠٦)، « نسل کشي ارمني ها و شوآه (٢٠٠٢)...