كريس دن هوند

خبرنگار ویدئوئی،او رپرتاژهای بسیاری در باره کردها و پناهندگان فلسطینی در غزه تهیه کرده است