جاناتان کوک

نویسنده و روزنامه نگار مستقل بریتانیایی مستقر در ناصره. برنده جایزه ویژه روزنامه نگاری مارتا گلهورن. نویسنده سه کتاب در مورد منازعات اسرائیل و فلسطین: خون و دین: پس زدن نقاب دولت یهود (٢٠٠٦) ؛ اسرائیل و برخورد تمدنها: عراق ، ایران و طرح بازسازی خاورمیانه (٢٠٠٨) و ناپدید شدن فلسطین: آزمایشات اسرائیل در ناامیدی بشر(٢٠٠٨).