روبرت مالی

رئيس سازمان غيردولتي «گروه بحران بين المللي» و پيشتر مشاور باراک اوباما در امور خاورميانه، شمال آفريقا و خليج [فارس] و مذاکره کننده توافق هسته اي (برجام) ايران بوده است.