علي ناجي

روزنامه نگار و نويسنده عراقي ساکن پاريس. پژوهشگر متخصص در امور کردها، نويسنده کتاب «موشک هاي صلح»، نشر نور، آوريل ٢٠١٧، که درمورد مذاکرات محرمانه بين دولت ترکيه و حزب کارگران کرد ترکيه (PKK) است. او درحال تاليف کتابي درمورد حزب هاي مسلح کرد مخالف رژيم ايران است .