ژولیت هونوالت

پژوهشگر «مرکز ملي پژوهش هاي اجتماعي» (CNRS) و «انستيتوپژوهش ها و مطالعات دنياي عرب و مسلمان» (IREMAM) دانشگاه اکس- مارسي او درمورد تاريخ روشن فکري و سياسي دنياي عرب معاصر – به ويژه يمن- کار مي کند و سردبير نشريه «انسانيت عربي» است که تخصص آن شبه جزيره عربستان است.