جيمز دورسي

روزنامه‌نگار و محقق، عضو ارشد موسسه خاورمیانه دانشگاه ملی سنگاپور است.