چرائی این سایت ؟

این تارنما بر پایه این نظر بوجو آمد که انقلابات عربی فضا و افق های جدیدی را گشوده اند. این انقلاب های باعث عیان شدن بن بست های جوامعی شدند که تا کنون در معرض دید قرار نداشتند و بویژه جوانانی فعال و مبارز و گشاده به روی جهان در آنها می زیند. پوشش رسانه ای این « منطقه» با اینهمه اغلب جانبدار و گاهی سطحی است. این پوشش بر رودروئی «اسلام گراها» و « لائیک ها» متمرکز است و تغییرات بنیادی جوامع ، گروها و افراد را نادیده می گیرد و این تنها قرائتی است که در اختیار ما قرار داده می شود.

حتی در حوزه سیاست نیز، دنبال کردن آنچه در جهان عرب و حول و حوش آن(ترکیه ، ایران، افغانستان و غیره) می گذرد بسیار ضعیف و اغلب به دلیل امکانات نشریات در پوشش مسائل بین المللی محدود است.

چگونه می توان در عین حال وقایع مصر، تظاهرات در کویت،بست نشستن خانواده های زندانیان سیاسی در عربی سعودی، بحث در باره قانون اساسی در تونس و یا در گیری بین گروه های قدرت در الجزیره را دنبال کرد ؟ مسائل و سئوالات در مورد هریک از آنها بسیار و موضوعات برای بررسی بی شمارند، بویژه وقتی نخواهیم خود را در چارچوب سیاست محصور کنیم و گرایشی عمومی داشته باشیم که سیاست و فرهنگ، ژئوپولتیک و انقلاب اطلاعاتی، تحولات اجتماعی و اقتصادی را درنظر می گیرد. بدون آنکه تاریخ را به فراموشی سپاریم که سایه اش اکنون بر ادراک ها، رمان ها، سینما و سری های تلویزیونی سنگینی می کند. و همه اینها با توجه به روابط در دو سوی مدیرانه، جائی که قرن ها پیش گهواره جهانی شدن بود و امروز بیش از پیش چند پاره شده است.

ما از سوی دیگر معتقدیم که در بررسی این منطقه وسیع باید همان قوانینی بکار گرفته شود که در مورد بقیه جهان . بدون قائل شدن استثا در مورد «مسلمان» و یا «عرب» بودن ساکنین آن.

تارنمای ما ،یک تارنمای خبررسانی نیست، و نه یک تارنمای دانشگاهی ، چیزی میان آندوست با هدف اطلاع رسانی به افرادبسیاری که به دلایل متفاوت به این منطقه علاقمندند. از دانشجویان گرفته تا کسانی که ارتباطات خانوادگی در سوی مدیترانه دارند و یا مردان و زنان مبارزی که در هزاران شبکه اقتصادی، فرهنگی و دوستانه جنوب را به شمال وصل می کنند.

طیف وسیعی از افراد ببا ما همکاری می کنند. از روزنامه نگار ان گرفته تا محققین از مبارزین تا دیپلمات ها و حقوق دانان و نویسنده ها.بخصوص کسانی که در این منطقه وسیعی که «مسلمان » انگاسته می شود، زندگی می کنند و اغلب صدایشان شنیده نمی شود. نگاه آنها ست که تغییرات در منطقه را همراهی می کند.

تعدا زیادی تارنما، بویژه در جهان عرب، جهان آنگلوساکسون و هم چنین روسیه، هند و برزیل وجود دارند که که ما برآنیم که با بعضی از آنها ارتباط همکاری برقرار کنیم.

آروز های ما عظیم اند و امکانات ما محدود. تارنمای ما از لحاظ مالی وابستگی ندارد و محتوی آن رایگان، بدون باندهای تبلیغاتی در اختیار خوانندگان قرار می گیرد . ضامن موفقیت ما کمک خوانندگان ماست که با مشاوره شان، نقدهایشان و همه چنین انعکاس مقالات به ما یاری می رسانند.