بررسی

فرانسه - اسرائیل ، لابی ؟ آری یا نه ؟

آیا اسرائیل در حال پیروزی در نبرد برای نفوذ در فرانسه است ؟ می توان به این نتیجه رسید و به همین دلیل است که Orient XXI یک بررسی طولانی را به آن اختصاص خواهد داد ، که در چندین قسمت منتشر می شود. قبل از بحران بهداشتی کوید ، نمایندگان ومسئولین عالیرتبه فرانسه در اورشلیم دیدار کردند تا از «تنها دموکراسی در خاورمیانه» تقدیر کنند و سپس در مستعمرات گشت بزنند. روسای شرکت ها و موسسات فرانسوی از پروژه های فن آوری بالای اسرائیل ، اکثراً نظامی به وجد آمده بودند. هنرمندان ، روشنفکران ، روزنامه نگاران برای سفرهای آشنائی با کشور و یا شرکت در جشنواره ها ، ملاقات با هنرمندان و مشارکت در تولیدات مجموعه های تلویزیونی هجوم آوردند. به نظر می رسد همه متقاعد شده اند که دفاع از اسرائیل امروزه در جهانی مورد تهدید ، ضروری است.

اما افکار عمومی فرانسه همچنان متردد است و با آرمان فلسطین همبستگی ای وسیع و عمیق دارد. آیا این یک نیمه شکست برای محافل نفوذ طرفدار اسرائیل است ؟ چگونه موفقیت ها ، شکست ها و ناامیدی های یک لابی محتاط و پنهانکار را بازگو کنیم که بسیاری از بازیگران مختلف آن حتی واقعیت وجود آن را زیر سوال می برند ؟ از سالن های فن آوری بالا گرفته تا شهرداری های حومه شهر ، از مهمانی های شیک تا مشارکت های «محرمانه» ، از مجلس شورای ملی تا شورای پاریس بنظر می رسد نفوذ آن در حال افزایش است. شیوه عملکرد ، ابزارها و آنتن های این لابی است که Orient XXI در ماه های آینده در یک تحقیق چند وجهی بازگو می کند.

اگرچه ارتش لابی گران مستقر در پاریس ، ضعیف تر از سلف خود در واشنگتن است اما طرفداران اسرائیل شخصیت های سیاسی از جناح های مختلف راست ، چپ و میانه و یا چهره های صحنه رسانه ای هستند که با مهارت به بحث ضد صهیونیسم و یهودستیزی دامن می زنند تا اعتبارکسانی را زیر سوال برند که هر چند صدایشان کم شنیده می شوند اما ساکت نیستند و سیاست های جناح راست اسرائیل که اینک در قدرت است را محکوم می کنند.