جامعه اسرائيل بيمار «تجاوز هاي جنسي»

به دختر جوان شانزده ساله اي توسط ٣٠ مرد در اتاق هتلی در اليات(Eilat) در اواسط ماه اوت تجاوز مي شود. بعضي ها از اين صحنه فيلم برداري کردند تا آنرا در شبکه هاي اجتماعي به نمايش بگذارند. اين تجاوز دسته جمعي کشور را تکان داد و جنبش بي سابقه اي را بوجود آورد. وراي خشم و برآشفتگي، فمينيست ها ريشه خشونتي را زير سوال مي برند که همچون قانقاريا جامعه را فراگرفته است.

در اعلام جرم دادستان که در ٢ سپتامبر منتشر شد، از « جو مهماني و جشن» صحبت شده است. يا اينحال آنچه در ١٢ ماه اوت در اتاق ٢٠٦ Red Sea Hôtel، هتل کوچکي در مرکز اليات ، شهر ساحلي درياي سرخ، اتفاق افتاده منزجر کننده و موجب ترس و وحشت است.بنطر دکتر P. ، روان پزشکي در تل آويو :« تجاوز دسته جمعي ٣٠ مرد به يک دختر جوان ١٦ ساله نشاندهنده شکاف هاي عميق جامعه اي گرفتار “نرينگي” و “مردسالاري” بيمارگونه است که اجازه مي دهد تصور شود که مرد ها اجازه هر کاري را دارند»(١). انجمن «مرکز بحران تجاوز» ، اين عمل را « تهوع آور» خوانده است و آنرا نماد آنچيزي مي داند که ايلانا وايزمن، فمينيست، « نرينگي مسموم» مي نامد.

ويدئو هائي بر روي شبکه اجتماعي

دختر جوان کاملا مست است وقتي بهمراه يکي از دوستانش به اين مردها در کنار استخر هتل Red Sea Hôtel برمي خورند. براساس گزارش دادستان، تصاوير دوربين مدار بسته هتل که توسط پليس مشاهده شده اند نشان مي دهند که مصرف الکل براي افراد نابالغ در اين هتل «عادي» بوده، امري که موجب دستگيري مدير هتل شده است.

دختر جوان که مشتري هتل نبوده تقاصاي رفتن به دستشوئي مي کند و مردها او را به اتاق برده و به او تجاوز مي کنند. يکي از منابع نزديک به تحقیقات به روزنامه هاآرتص مي گويد:« خبر در راهرو مي پيچد که دختر جواني لخت اينجاست که مي شود با او خوابيد و بدين ترتيب مگس ها از هر طرف جمع مي شوند تا از فرصت استفاده کنند».

دختر جوان و دوستش که وحشت زده و شوکه بودند دو روز طول کشيد تا به پليس مراجعه کنند. در اين فاصله پخش تصاوير تجاوز در شبکه هاي اجتماعي آغاز شده بود. اولين کاري که پليس قبل از شروع تحقيقات انجام داد، پاک کردن تصاوير از روي شبکه هاي اجتماعي بود. همه مي دانند که اسرائيل يکي از بهترين متخصصين امنيت سايبري است و پليس آن ابزارهاي تکنيکي پيشرفته اي در اختيار دارد. يک از اصلي ترين مضنونين، مرد ٢٧ ساله اي است که چند ماه قبل از اين حادثه در يک اتوبوس دستگير شده بود. کاملامست، او مزاحم مسافران شده و به يک پليس زن هنگام دستگيري اش گفته بود« دلم مي خواد بهت تجاوز کنم». در گزارش دادستان ذکر شده که او تنها کسي است که در طي تجاوز دسته جمعي به دختر هميشه در اتاق حضور داشته است.

بازگشت پيروزمندانه متهمين

قبل از اين واقعه، در ١٧ ژوئيه تابستان گذاشته، ١٢ اسرائيلي، ١٥ تا ٢٢ ساله، متهم شده بودندکه به يک دختر جهانگرد انگليسي ١٩ ساله در سکونتگاه «اياناپا» در قبرس تجاوز کرده اند. بعضي از آنها همانند اليات با دوربين تلفن همراهشان از اين صحنه فيلم برداري کرده بودند. علي رغم همه اينها ، متجاوزين تبرئه شدند و دختر جوان به دليل شهادت غلط مجرم شناخته شد. قبرس کشوري است که در آن صنعت جهانگردي اسرائيل وزن سنگيني دارد... و بخشي از رسانه ها به ياري متهمين به تجاوز شتافتند. حتي راديوي ارتش از قول يکي از آنها گفته بود « دخترهاي انگليسي دنبال همه پسرها مي دوند. شايد تقصير خود دختره بوده باشد».

در نتيجه به هنگام بازگشت به تل آويو، باند پسرهاي جوان با افتخار از سوي دوستان و خانواده هايشان با شامپاين و شيريني در فرودگاه بن گوريون مورد استقبال قرار گرفتند، همراه با شعارهاي « دختر انگليسي فاحشه است » و « زنده باد مردم اسرائيل»(Am Yisrael Chai)- شعار نمادين راست افراطي-.

اما از سوي ديگر قرباني انگليسي مورد حمايت فمينيست ها و وکلاي اسرائيلي قرار گرفت که برخلاف افکار عمومي ، اين اتفاق منزجرشان کرده بود. پس از ماجراي اليات، زمان بي تفاوتي و سکوت همدستانه به سر آمده بود. يک اعتصاب يکساعته در ٢٣ اوت در تعدادي از شرکت ها، به همراه تظاهرات در تل آويو و ديگر شهر ها سازماندهي شد. بنظر مي رسيد که اسرائيل تصميم گرفته با خشونتي مبارزه کند که زنان قرباني آنند. رهبران سياسي با بيان جملاتي آتشين در محکوم کردن چيزي از هم سبقت مي گرفتند که نتانياهو آنرا جنايت عليه بشريت مي ناميد. باتلاش براي به فراموشي سپردن بي عملي اش در طي سالها، دولت او در سال ٢٠١٧ وعده اختصاص ٢٥٠ ميليون شکل(shekel) جديد اسرائيل به انجمن هاي مبارزه با خشونت عليه زنان را داد. سه سال پس از اين تاريخ آنها هيچ پولي دريافت نکرده اند.

اما در مورد شرکت هاي بزرگي که با تبليغات و بعضي از آنها با حمايت از اعتصاب يکساعته ٢٣ اوت از اين اعتراضات طرفداري کردند، چه مي توان گفت ؟ دکتر P. توضيح مي دهد « شرکت برق که از “هيچ چشم پوشي و روا داري” در اين موضوع دفاع و مرتب پيام هاي همبستگي ارسال مي کند، در مورد ارتباط اين امر با تاريخ کشور و خشونت نهادينه شده اي که از آن سود مي برد، سکوت مي کند». يک يادآوري بي ضرر نيست ، Israël Electric Corporation بخش اعظم برق مصرفي نوار غزه و سرزمين هاي اشغالي را تامين و بدين ترتيب از اشغال سود مي برد.

« يک مرد باش»

ماگدا ، يک فعال در حيفا مي گويد که براي بسياري از فمينيست ها يک « ارتباط بين نرينگي مسموم و جامعه اي نظامي شده » وجود دارد. ارتباطي که اتفاق نظر در محکوم کردن تجاوز دسته جمعي اليات را زير سوال مي برد. روزنامه نگار هنريت شاکار سال گذشته نوشت « در جامعه اي که در آن سلسله مراتب مردانه مسلط است، تجاوز جنسي تنها يک عارضه عمومي نيست بلکه يک صفت مشخصه تعيين کننده است». بني گانتس، فرمانده سابق ارتش اسرائيل و رقيب انتخاباتي نتانياهو پيش از پيوستن به وي، در يک ويدئوي انتخاباتي افتخار مي کرد که چگونه در زمان فرماندهي اش « قسمت هائي از نوار غزه به عصر حجر برگردانده» شده است. در ماه مه وقتي نتانياهو سعي مي کرد که دولت تشکيل دهد، گانتس از او خواسته بود که « يک مرد باش ».

يک مرد بودن آيا به معني تحقير و تسلط بر زنان است ؟ آمارها ، براساس منابع متفاوت، در اين مورد دلخراشند. براساس ارقام پليس هرروز به ٢٥٠ زن تجاوز مي شود، يعني در کشوري با جمعيت ٩ ميليون نفر ، هر ساله ٨٤ هزار زن قرباني تجاوزند. امري که اسرائيل را در رده ٣٦ امين کشور براساس آمار « دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد» قرار ميدهد(٢). از هر ٥ زن به يکي در طول زندگي اش تجاوز مي شود و از هر سه زن يکي قرباني خشونت جنسي است. بيش از ٢٠ مورد « زن کشي » در سال وجود دارد. نيمي از زنان به قتل رسيده قبل از کشته شدن به پليس شکايت کرده بودند. ماگدا تاکيد مي کند که اين امر نشاندهنده آنست که « حرفهاي قربانيان تا کنون براي پليس ارزشي نداشته است». براساس برآورد ايلانا وايزمن، از آغاز سال تا کنون، ١٥ مورد «زن کشي» گزارش شده و در دوران قرنطينه کويد-١٩ « خشونت عليه زنان ٦٠ درصد افزايش داشته است».

بسيجي که هر چه وسيع تر مي شود

ايلانا وايزمن به همراه گروهي از زنان جنبش با الهام از « پوستر چسبانان» فرانسه جنبش HaStickeriot(٣) که هدف آن چسباندن پوستر برديوارهاي همه شهرها با « پيام هاي به شدت تاثيرگذار و به سادگي قابل فهم» مانند « نه ، يعني نه » به زبان هاي عبري، عرب، انگليسي ، فرانسوي و روسي است که بتواند همه زنان را در بر گيرد. ايلانا وايزمن مي گويد « من به عنوان يک يهودي مهاجر فرانسوي با همان واقعيتي رودرو نيستم که يک زن عرب اسرائيلي مسيحي و يا مسلمان ، يک زن مهاجر اتيوپي تبار و يا يک زن مهاجر از شوروي سابق روبروست». جنبش HaStickeriot که در راس بسيج هاي کنوني قرار دارد خواستار رفع انسداد از کمک هاي مالي وعده شده براي مبارزه عليه خشونت به زنان و آموزش هاي جنسيتي واقعي در مدارس است :«گفتن اينکه بايد از دختران مان محافظت کنيم کافي نيست ، بايد به پسرها از همان سنين پائين در مورد سوال رضايت و توافق طرف مقابل آموزش داد».

کارزار « بيش از سي نفر» ( Yoter mi shloshim) به نوبه خود شهادت زنهائي که به آنها تجاوز شده را ثبت مي کند. روتي کلاين از فعالين اين کارزار مي گويد تا اول ماه سپتامبر «هزار شهادت» ثبت شده است. او مي گويد « تجاوز دسته جمعي اليات شوکي بود که ما را متوجه کرد همگي روي يک قايق قرار داريم ». بسياري بر جدي بودن برخورد و سخت کوشي دادستان و پليس در مورد ماجراي اليات تاکيد دارند. سخنگوي جنبش Rape Crisis Center Israel (٤) در اين مورد مي گويد :« ما به پليس و دادستان که به اهميت عمومي اين ماجرا پي برده و نيروهاي لازم را براي تحقيقات اختصاص دادند، تبريک مي گوئيم. وقت آنست که اين شيوه کار قاعده رفتار در تمام جرائم جنسي شود».

ارتش و « انسان زدائي کامل»

بنطر دکتر P. وراي ابراز احساسات کاملا طبيعي، لازم است در مورد آنچه جوانان در ارتش فرا مي گيرند و اهميت تکنولوژي در اسرائيل انديشيد :« يک امر در سيستم نظامي مرکزيت دارد. اسرائيل در تکنولوژي مراقبت بسيار پيشرفته است. همه چيز از مجراي تکنولوژي مي گذرد و اين در انسان زدائي کامل نقش دارد. در درجه اول در مورد فلسطيني ها که تحت مراقبت از نزديک قرار دارند. سربازان جوان اسرائيلي عادت کرده اند که پشت يک صفحه نمايش بنشينند و خصوصي ترين مسائل زندگي مردم را نظاره کنند. اين جوانان بدين ترتيب با ارتباط عاشقانه مشکل پيدا کرده اند که نه توسط حرف و کلام بلکه تکنولوژي، تصوير و شبکه انجام مي پذيرد. اين باعث مي شود که انسانها در تنهائي عميقي بسر برند» و همچنين آنها را به سوي نمايش خويش مي کشاند: « بسياري از جوانان ويدئوهائي در شبکه هاي اجتماعي منتشر مي کنند و خود را در معرض خطر قرار مي داهند تا گويا چيزي را ثابت کنند. کسي که خطرناک ترين و يا عجيب ترين ويدئو را منتشر کند توجه ها را به خود جلب مي کند».

بديهي است که اين موضوع مختص اسرائيل نيست اما بنطر دکتر P. ، ابعاد « نظامي شدن» آن نقشي جدي دارد :« ماجراي اليات، پس از قبرس ، پس از تجاوزهاي ديگر بنظر بخشي از يک آئين وحشيانه و بربريتي عظيم است. چه جاي تعجب وقتي انسان زدائي و خشونت نسبت به فلسطيني ها نهادينه شده است ؟ در اين مورد يکي از زنان سياسي کار بنام تزيپي لويني گفته “دشمن بايد ببيند که ما هيچ کنترلي به رفتارمان نداريم” ». در نتيجه اعمال خشونت نسبت به فلسطيني ها، زنان، مهاجرين ، دگرجنسيتي ها، ريشه در «عادت ها» ئي دارند که در ارتش بوجود مي آيند ، بويژه بواسطف فراگيري تکنيک هاي آزارسايبري.

دکتر P. اين چنين نتيجه گيري مي کند:« از خشونت هاي مردانه و آموزش جنسيتي حرف زده مي شود بدون اينکه ارتباط آنها با وضعيت سياسي کشور بررسي شود. در اين کشور یا جای من است یا جای تو ، يکي علیه ديگري، قوي بر ضد ضعيف. اين امر با فلسطيني ها ، اتيوپي ها، افغان ها، مزراحي ها آغاز و به زنان و کودکان ختم می شود. مسموميت در درجه اول عمومي است»

ماگلا نيز معتقد است « منطق اينجا، در درجه اول استيلا يافتن است». قانون استيلاي قوي تر ؟ « بله، اينجا هيمن قانون تهوع آور برقرار است. نابودي ضعيف تر ها توسط قوي تر ها»....

١- اين راونپزشک که خواست ناشناس بماند اضافه کرد که « بنام انجمني صحبت مي کند که از مدتها پيش درباره خشونت اعمال شده بر زنان مطالعه مي کند،

٢- https://fr.actualitix.com/pays/wld/nombre-de-viol.php

٣- https://www.facebook.com/HaStickeriot-104289024688146

٤- https://www.1202.org.il/en/